MENONTON VIDEO KEMERDEKAAN DAN MENJAWAB KUIZ KEMERDEKAAN

Aktiviti terkini | 26 Ogos 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet LB Johnson

Tujuan :
Tujuan aktiviti ini memberi kesedaran pada para komuniti mengenai bagaimana Malaysia mencapai kemerdekaan dan sudah payah pejuang terdahulu memerdekakan Negara selain mengingati tairkh-tarikh penting dalam Negara.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengeratkan hubungan silaturahim diantara staf PI1M, komuniti Kg LBJ.
• Memberi kesedaran pada para komuniti tentang pentingnya menghayati erti kemerdekaan.
• Mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh kemerdekaan dan membantu membentuk jati diri ke arah yang positif.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :